Vážení a milí posluchači,

již popáté vám mohu s radostí představit program festivalu Hudební setkání, pořádaného letos od 22. června do 18. prosince. Čeká na vás šest koncertů a zcela mimořádné umělecké osobnosti, které připravily exkluzivní programy vždy pro daný večer. U některých koncertů vzniká dramaturgie i několik let dopředu a někdy je vše jasné během okamžiku. Nejprve mám jistý impuls a pak se snažím nechat pomyslný trojúhelník: koncertní prostor, skladby a umělce, aby se samovolně dali dohromady. A leckdy tak vzniknou, jako je tomu letos u Viléma Veverky a Hany Maciuchové v Ploskovicích a Kateřiny Englichové a Josefa Somra ve Velkém Březně, vůbec první umělecká setkání těchto osobností. Texty pro pana Somra připravila muzikoložka Lucie Jirglová, naopak Hana Maciuchová s Vilémem pracovali na výběru sami a tento koncert také doplní výstava fotografií Viléma Veverky, který je navíc vášnivý horolezec.
Moje pozvání (zámeček Větruše) přijal i Jaroslav Tůma, geniální instrumentalista, jenž s sebou přiveze historický kladívkový klavír a cembalo a bude také zasvěceně o hudbě povídat. Další dva koncerty se budou konat v nahrávacím studiu Českého rozhlasu sever a jejich součástí bude i prohlídka této budovy, komentovaná ředitelem Milanem Knotkem. Poslední akcí, čtvrtou adventní neděli, bude vystoupení souboru Musica Bohemica s vánočním programem v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Přeji vám krásné zážitky a na setkání s vámi se těší Michal Mašek.

Michal Mašek